اولین روز مسابقات مدیران گروه صنایع گیتی پسند(گرامی داشت یاد وخاطره مدیر عامل فقید گروه)،از ساعت۱۲:۳۰روز دوشنبه۳۱'۶'۹۹به میزبانی شرکت آتی لوله و حضور ۹۱ نفر مدیران مجاز در این فعالیت آغاز وپس از دو...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، مسابقات ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند که قرار بود از ماه گذشته بصورت رسمی آغاز شود به جهت احترام به درگذشت بزرگ مرد گیتی پسند حاج ناصر جنتی و با رخصت گرفتن از...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۴'۶'۹۹ کارگاه آموزشی بررسی قوانین ومقررات مسابقات ورزشی مدیران وکارکنان گروه صنایع گیتی پسند،با حضور رابطین واعضا کمیته های ورزشی واحد های...
با حضور تعداد قابل توجهی از کارکنان ومدیران شرکت مونا پلیمر،پویش ورزش وکار از ساعت ۷:۲۰ صبح روز سه شنبه ۱۴'۵'۹۹با حضور نمایندگان هیئت ورزشی کارگران استان اصفهان وباشگاه گیتی پسند برگزار شد.
در راستای تعامل دو طرفه باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند و اداره امور فرهنگی ،ورزشی کارگران استان اصفهان،سومین هفته از پویش سه شنبه های ورزشی محیط کار با میزبانی شرکت کیمیا جاوید از مجموعه...
دومین هفته از پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کار به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان از زیر مجموعه های موفق گروه صنعتی گیتی پسند اصفهان روز سه شنبه مورخ 99/04/24 درمحل کارخانه واقع در شهرک صنعتی مورچه...
محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه وعضو شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه،در خصوص آغاز فعالیت های ورزشی کارکنان و خانواده های آنان در سال 1399 توضیحاتی داد که در ذیل مشاهده خواهید نمود. عراقی...
هشتمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند صبح روز یکشنبه ۲۲'۴'۹۹ با حضور کلیه اعضا در محل ساختمان الماس برگزار گردید.در این جلسه که حدود دوساعت به طول انجامید،حاضرین ضمن تاکید...

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند