به گزارش پایگاه خبری باشگاه علی رغم برطرف کردن مشکلات برق مجموعه ورزشی پیروزی اصفهان برای پخش زنده دیدارهای گیتی پسند با توجه به تداخل بازی این هفته گیتی پسند با لبنیات ارژن فارس با دیدارجام حذفی فوتبال که نماینده اصفهان در آن حضور دارد دیدار فوتسال پخش زنده تلویزیونی نخواهد داشت

باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند امیدوار است با تعامل ما بین سازمان لیگ فوتبال و فوتسال که در یک فدراسیون نیز حضور دارند این تداخل برنامه ها مورد توجه قرار گیرد که حق مخاطبان بیشمار فوتسال ضایع نشود