به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، عصر روز یکشنبه مورخ 8 یهمن 96 مراسم قرعه کشی مسابقات امیدهای شهر اصفهان در محل هیات فوتبال با حضور تیمهای بایاب ، اسپادانا، پیام نوین، تلاش فیروز صفه ، آرمان ، کیان، گیتی پسند برگزار شد و تیمها رقیبان خود را شناختند.