سرپرست سید تقی موسوی
 
سرمربی بهروز خادمی
 
مربی حسام ورزنده
 
مربی دروازه‌بان آرمان بالو
 
پزشک حسین نظیفی
 
تدارکات علیرضا رهبران
 
بازیکنان
 
محمد مختاریان، علی دهقان، امین طلایی، سید مهدی رحمتی، علی قربانیان، کیوان سرملی، ابوالفضل عالیخانی، سید سجاد موسوی، امیر حسین ملکی، محمدرضا امینی، عرفان بهرامی، خسرو ابراهیمی، یاسر پاپی.