کادر فنی :

مجید قاسمی-سرپرست

بهروز خادمی-سرمربی

رسول غفوری-مدیر فنی

احمد سرائی زاده-مربی

آرمان بالو-مربی دروازبانان

روح الله احمدی-پزشکیار

علیرضا رهبران-تدارکات

بازیکنان:

محمد بیاتی

مهدی شاکران

حسین علائی

محمد حسین حبیبی

مهدی بختیاری

امیر حسین ملکی

مهدی کریمیان

عرفان غروی

علیرضا غفوری

ابوالفضل علیخانی

سید سجاد موسوی

احمد قاسمیان

امین طلایی

مجید درویشی

حسین حمید زاده

مهدی مهدی خانی

 مصطفی اولاد قباد