کادر فنی :

مجید قاسمی-سرپرست

بهروز خادمی-سرمربی

رسول غفوری-مدیر فنی

احمد سرائی زاده-مربی

آرمان بالو-مربی دروازبانان

روح الله احمدی-پزشکیار

علیرضا رهبران-تدارکات

بازیکنان:

در حال گزینش