کادر فنی :

مهدی پاسبانی-سرپرست

احمد شمس-مدیر اجرایی

رضا لک-سرمربی

سعید کشاورز-مربی بدنسازی

محمد همدانی-مربی دروازبانان

محسن قائدی-ماساژور

رضا نیکبخت-پزشک

رهام بویر احمدی-تدارکات

مجتبی مزروعی-آنالیزور

بازیکنان:

 محمد کشاورز

سعید افشاری

سپهر محمدی

حسین حسینی

محمد طاهری

محمد زارعی

محمد حسین درخشانی

مهدی جاوید

مهران عالیقدر

مسلم اولادقباد

محمد شجری

افشین کاظمی

حمید رضا نظری

مهدی مهدی خانی

ابوالفضل حسن خانی

حسین حمید زاده

 سعید احمد عباسی

علیرضا جوان