به گزارش پایگاه خبری باشگاه محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند در خصوص شنیده های خبرنگار ما پیرامون تیمداری باشگاه گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور گفت : پیشنهاداتی از سوی مسئولین مرتبط با فوتسال بانوان جهت تیمداری گیتی پسند در این رشته به ما شده ولی در ابتدا به شما عرض کنم که ما هر رشته ای که بخواهیم اضافه کنیم حتما مصوبه هیئت مدیره نیاز دارد و در ثانی با وجود نامی نو بعنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتسال بانوان تصمیمی جهت این رشته نداریم و به دنبال موازی کاری در اصفهان نیستیم