به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح امروز آقایان دادخواه دبیر هیئت فوتبال و نجمائی رئیس دپارتمان فوتسال هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور در باشگاه گیتی پسند با مدیران این باشگاه دیدار نمودند
در این نشست که عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند و میرحسینی مدیر اجرایی باشگاه حضور داشتند طرفین بر هماهنگیهای بیشتر و برنامه های مدون تر در آینده فوتسال اصفهان به جمعبندی رسیدند