به گزارش پایگاه خبری باشگاه با خبر شدیم مهندس مجید کلاهی معاونت اداری و منابع انسانی گروه صنایع گیتی پسند در غم از دست دادن یکی از عزیزان خود سوگوار شده است

باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند مصیبت وارده را به ایشان تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماید