در این بحث شیرین و مفید تکنیک ساده ای را برای بازیکنانی که بفکر پیشرفت و موفقیت هستند و برای آینده ی خود و فوتسالشان ارزش قائلند بیان خواهم کرد به امید روزی که همه بازیکنان فوتسال روانشناس خودشان باشند?
????????????
ابتدا باید یک مقدار راجع به اهداف صحبت کنم اهداف از سه قسمت تشکیل شده اهداف بلند مدت ،اهداف میان مدت،اهداف کوتاه مدت یا آنی،،،
که از این 3 اهداف که هر بازیکنی لازمه داشتنش را دارد و احتیاج به مشاور ورزشی برای تعیین اون ها دارد اهداف کوتاه مدت و آنی از ارزش بیشتری برخوردار است چون این اهداف هستند که شخصیت بازیکن و ضمیر ناخودآگاهش را برنامه ریزی کرده و به طبع باعث رسیدن به اهداف میان مدت و بلند مدت یک بازیکن میشود
????
حالا میخوایم راجع به این اهداف به بررسی بپردازیم...بازیکنانی برای مشاوره نزد من آمده و راجع به این صحبت میکنند که چرا به اهدافی که سر تمرین دارند نمیرسند.پس از بررسی نقاط ضعف و قوتشان به این مورد مشترک رسیدم که مشکل این بازیکنان و اکثر بازیکنان انتخاب اشتباه اهداف آنی سر تمارین یا مسابقات است که باعث سر شکستگی نا امیدی و به طبع عدم پیشرفت یا کاهش سرعت پیشرفت شده یا به اصطلاح هر کاری میکنند انگار آب در هاونگ کوبیدن است...
تکنیک مورد استفاده در این مسائل باتوجه به مطالب مطرح شده روانشناسان ورزشی بزرگ و تجارب شخصی بنده،اینست که این بازیکنان اهدافی را برای خودشان تعیین میکنند که هیچ یا بهتر بگم کمتر اشراف راجع به آن ها دارند،اهدافی که به شرایط بیرونی بیشتر بستگی دارد تا شرایط درونی و خارج از دست آن هاست،مثل گل زدن صددرصد یا پاس گل دادن یا بردن تیمشان یا پنالتی گرفتن و گل کردن پنالتی یا از اینجور اهداف آنی که بیشتر به عوامل خارجی بستگی دارد تا عوامل درونی و بعد از تعیین این اهداف بی منطق، بازیکن وقتی چند بار بیک هدفی نرسد قاعدتا دلسرد شده و به طبع به اهداف میان مدت و بلند مدتش هم نخواهد رسید?
 
حال راه کار در اینست تغییر اهداف کوتاه مدت و جذب موفقیت:
 
این تکنیک ساده بدین صورت است که بازیکنان به اهدافی فکر کرده و مانور میدهند که روی آن ها تسلط کامل دارند و به عوامل درونی بستگی دارد تا عوامل بیرونی و بدین صورت روز بروز با بالا بردن سطح این اهداف و پیشرفت در اون باعث جذب موفقیت و رسیدن به اهداف میان و بلند مدتشان میشوند.
?????
برخی اهداف که هر بازیکن میتواند با تمرکز روی آن ها روز بروز به اهدافش نزدیک تر شده و باعث پیشرفتش شود عبارتند از :
_تاثیر گذاری روی تیم
_دوندگی بالا
_بالا نگه داشتن انگیزه
_در خدمت تیم بودن
_تمرکز روی تکنیک هایی که در آن ها خبره هستند
_گوش به فرمان مربی بودن و یادگیری با تمام حواس
و...
این قبیل اهداف ،اهدافی هستند که بازیکنان میتوانند با تمرکز 100درصدی در تمارین به آن ها رسیده و باعث چشیدن طعم شیرین پیشرفت و جذب چند برابری موفقیت شوند.