به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با خبر شدیم جناب آقای علی جنتی رییس هیات مدیره باشگاه گیتی پسند در غم از دست دادن مادر بزرگ خود به سوگ نشسته اند لذا بدینوسیله از طرف مدیریت، پرسنل و کلیه ورزشکاران باشگاه این مصیبت وارده را به ایشان و حاج آقا ناصر جنتی و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.