به گزارش پایگاه خبری باشگاه گیتی پسند اصفهان ؛ اکبر شیرازی پیشکسوت فوتبال اصفهان بر اثر ایست قلبی در زمین چمن فوتبال دار فانی را وداع گفت.
باشگاه گیتی پسند درگذشت پیشکسوت فوتبال اصفهان را تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان خواستار است.