به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باخبر شدیم علی آذرپرور بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند در غم از دست دادن عموی خود به سوگ نشسته است لذا این مجموعه برخود واجب می داند ضمن همدردی با این بازیکن ارزشمند برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت نماید.