به گزارش سایت باشگاه اولین نشست هم اندیشی اعضای تیم های پایه ی گیتی پسند با حضور حدود 30 نفر از این افراد در سالن اجتماعات شهدای مخابرات برگزار گردید.
در این نشست عراقی زاده قائم مقام باشگاه چوپانی مسئول ورزش قهرمانی و دکتر جعفری مدیر فنی تیم های پایه برای حاضرین سخنانی را از اهداف باشگاه در سال 93 و رفع معضلات فصل های قبل و نگاهی نو و حضوری پر قدرت در فصل جدید را ایراد نمودند.
در این جلسه که سرپرستان و کادر فنی تیم های پایه فوتبال حضور داشتند همگی با عزمی راسخ خواهان شروع فصلی نو با تمام قوا شدند.