به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، برنامه و داوران هفته سوم لیگ برتر فوتسال مشخص شدند.
یکشنبه ۹۶/۴/۱۸ ساعت 18
مقاومت البرز-شهروند ساری
کمال بایزیدی.علی حاتمی.رضا رحیمی.رضا پورشایگان
ناظر احمد جباری

یکشنبه ۹۶/۴/۱۸ ساعت 18
لبنیات ارژن -گیتی پسند
علی پورافشار.محمدعلی سیاحی.علیرضا قربانی.هادی فراهانی
ناظر هرمز مشفق

دوشنبه ۹۶/۴/۱۹
پارسیان شهر قدس-اتلیه طهران قم
فردین مبارکی.سجاد فتحی.مصطفی کرد.مهدی کرد
ناظر مهران جعفری

سه شنبه ۹۶/۴/۲۰
فرش آرا -مقاومت قرچک
محمودنصیرلو.سیدعلی میرعبدالهی.حسینعلی محمدنژاد.امیربهنام نقوی
ناظر جمتاج مهجور

یاسین پیشرو قم-تاسیسات دریایی
علی حفیظی.قباد فتح الهی.صادق محمدی.محمد داودپور
ناظر جواد فهیمی

ملی حفاری اهواز -آذرخش بندرعباس
مهدی صفایی.محمدمهدی حقوقی.عرفان حجاب.رضا کیا منش
ناظر صدرالدین موسوی

مس سونگون-شهرداری ساوه
احسان سبزواری.علی احمدی.ولی صفارها.پیام سهرابی
ناظر منوچهر نظری