به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برزیلی های گیتی پسند بعد از پایان لیگ با حضور در دفتر قائم مقام گیتی پسند با وی خداحافظی نموده و ایران را به مقصد سائوپائولو برزیل ترک کردند.

phto 2017 03 11 15 29 53