به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، احمد نکوبین بعنوان یکی از دستیاران اصفهانی محمد کشاورز از روز شنبه به کادر فنی تیم فوتسال گیتی پسند اضافه شد.
نکوبین در تیمهای منتخب اصفهان ، نفت تهران ، شاهین تهران ، منتخب تهران ، تام اصفهان و تیم ملی فوتبال ایران سابقه فعالیت فوتبالی بعنوان بازیکن و در سوابق فوتسالی می توان تیم های هسا و فولاد ماهان بعنوان مربی را نام برد.