به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، تیم های جوانان و امید گیتی پسند بعد از حضور مقتدرانه در دور اول لیگ برتر فوتسال و صعود بعنوان تیم صدرنشین ،حریفان و برنامه خود را در دور پایانی لیگ های شناختند

 بر این اساس تیم تیم جوانان گیتی پسند از تاریخ 12 الی 14 اسفند ماه در قم به مصاف حریفان خود برای قهرمانی می رود

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال جوانان

سه شنبه 12 اسفند ماه ساعت 14 شهرداری ساوه- گیتی پسند

سه شنبه 12 اسفند ماه ساعت16 فردوس قم-پیام قزوین

چهارشنبه 13 اسفند ماه ساعت 14 شهرداری ساوه-پیام قزوین

چهارشنبه 13 اسفند ماه ساعت 16 فردوس قم-گیتی پسند

پنج شنبه 14  اسفند ماه ساعت 14 پیام قزوین-گیتی پسند

پنج شنبه 14  اسفند ماه ساعت 16 فردوس قم-شهرداری ساوه

تیم فوتسال امید گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر از تاریخ 26 الی 28 اسفند ماه در مشهد به مصاف حریفان خود برای قهرمانی می رود

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال امید

سه شنبه 26 اسفند ماه ساعت 14 شهروند ساری-فردوس قم

سه شنبه 26 اسفند ماه ساعت 16 استعدادهای درخشان مشهد-گیتی پسند

چهارشنبه 27 اسفند ماه ساعت 14 شهروند ساری-گیتی پسند

چهارشنبه 27 اسفند ماه ساعت 16 استعدادهای درخشان مشهد -فردوس قم

پنج شنبه 28 اسفند ماه ساعت 14 گیتی پسند-فردوس قم

پنج شنبه 28 اسفند ماه ساعت 16 استعدادهای درخشان مشهد-شهروند ساری