یادواره ورزشی حاج قاسم سلیمانی شرکت آبنوس از مجموعه های گروه صنایع گیتی پسندبا معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
یاد واره ورزشی حاج قاسم سلیمانی شرکت آبنوس با معرفی نفرات برتربا حضورفرماندهی سپاه پاسداران شاهین شهرو میمه ،اعضاء حوزه مقاومت شهید رضائیان شهرک صنعتی مورچه خورت ،مدیران شرکت آبنوس و مدیر ورزش همگانی باشگاه روز پنج شنبه مورخ 25 دی ماه 99درمحل شرکت مذکور با معرفی نفرات برتر واهداء جوایز رشته های مختلف پایان یافت.
در این جلسه برندگان سومین هفته طرح جایزه باران ورزشی باشگاه از شرکت آبنوس نیز جوایز خود را دریافت نمودند.
*رشته فوتبال دستی*
مقام اول
آقای اصغر گودرزی
آقای میرجواد شاهدی
مقام دوم
آقای اصغر خدارحمی
آقای محسن نفیسی نیا
مقام سوم
آقای محمدجواد عاملی
آقای مجتبی آقاسی زاده
*رشته فوتسال*
مقام اول
آقای سیدعلی میر افضلی
آقای سجاد شهبازی
آقای ابراهیم مهربان
آقای میلاد پناهی
مقام دوم
آقای محمدحیدری
آقای احمد حیدری
آقای جلال مانیان
آقای رضا صدوق
مقام سوم
آقای اصغر گودرزی
آقای جواد صفاری
آقای محمدرضا مانیان
آقای مهدی هداوند
عوامل اجرائی
آقای اسماعیل امیدی
آقای مهدی شریعت
آقای رسول کریمی