با تشکر از حضور دلگرم کننده همکاران ارجمند وخانواده های محترم ایشان در اجرای موفق طرح جایزه باران ورزشی این باشگاه،بر اساس نظر سنجی های حضوری با برخی همکاران وثبت نظرات در صفحه اینستاگرامی این باشگاه ،هفته چهارم طرح مذکور در حوزه فعالیت های حرکتی ورزشی در خانه ویژه همکار وفرزندان زیر ده سال با شرایط زیر اختصاص یافته است.خواهشمند است همچون هفته های اول ودوم وسوم طرح مذکور، ما را در کیفیت بخشی اهداف مربوطه همراهی نمایید.
مقررات برگزاری هفته چهارم طرح جایزه باران ورزشی
1- فقط پدران وفرزندان(پسران با هرسنی،دختران زیر 10 سال) می توانند در صحنه فعالیت حضور داشته باشند.
2- حضور همسر یا دختران با ارسال نماهنگی متفاوت از خانواده و رعایت شرایط بند یک با شماره همراه ثبت شده به نام خود در لیست مرتبط با طرح جایزه باران ورزشی بلا مانع می باشد(هر شماره یک فعالیت ،یک شانس برای قرعه کشی).
3- نوع فعالیت باید حرکتی ورزشی وبه صورت مشترک بین حاضرین در نماهنگ(کلیپ) ارسالی برگزار گردد.
4- نکات ایمنی حین اجرا رعایت شده باشد.
5- اصول فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گرفته باشد.
6- فعالیت می تواند در منزل حیاطز ،و...... سایر مکان هایی که اصول ایمنی آن در نظر گرفته شده باشد اجرا گردد.
7- فعالیت می تواند با وسیله یا بدون وسیله اجرا گردد.
8- زمان اجرای فعالیت ارسالی حد اکثر یک دقیقه می باشد.
9- زمان ارسال نماهنگ های ارسالی به باشگاه از ساعت 16 روز شنبه 20/10/99 تا ساعت 24 روز چهارشنبه 24/10/99 می باشد.
10- قرعه کشی فعالیت های هفته چهارم ازساعت 18 روز شنبه 27/10/99 بین کلیه آثار ارسالی انجام وبه 14 نفر به قید قرعه، کارت هدیه یک میلیون ریالی به همراه یک هدیه ورزشی اهدا خواهد شد.
11- لازم به یاد آوری است هر کد پرسنلی مجاز خواهد بودبه تفکیک شماره هرنفر تحت پوشش، نماهنگ تهیه و ارسال نماید.
12- مسیر ارسال (کلیپ) نماهنگ ها به باشگاه از طریق وات ساپ به شماره 09917527500 می باشد.
13- لازم است در 10 ثانیه اول هر نماهنگ،افراد ذینفع ضمن معرفی خود،نسبت به اعلام کد پرسنلی شاغل گروه اقدام نمایند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی برخی اعضاء خانواده های تحت پوشش گروه به شبکه اجتماعی وات ساپ ،آین افراد اجازه خواهند داشت با سرشماره شاغل گروه نسبت به ارسال نماهنگ (کلیپ)خود اقدام نمایند.