چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز مدیران گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۲۸'۷'۹۹ با حضور ۴۶ نفر در جدول یک حذفی به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان برگزار وپس از انجام ۶۳ مسابقه در ساعت ۱۵:۱۵ با شناخت نفرات برتر به شرح زیربه پایان رسید.
امیر قرائتی منش از شرکت مونا پلیمر مقام اول
محمد رضا رجایی از مدیریت فاوا مقام دوم
هادی کاشانی از مونا پلیمر و امیر حسین علاالدین از انبار محصول مشترکا" مقام سوم را بدست آوردند.لازم است از زحمات مدیریت وکارکنان شرکت آتی لوله بابت ۵ هفته میزبانی مسابقات مدیران که با نظم ورعایت پروتکل های بهداشتی در اجرای مسابقات یار ویاور این باشگاه بوده اند تشکر وقدردانی گردد.لازم به توضیح است از روز چهارشنبه ۱۴'۸'۹۹مسابقات کارکنان به میزبانی شرکت آذین لوله برگزار خواهد شد.