به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند علیرضا وفائی بازیکن تیم ملی فوتسال به گیتی پسند پیوست و در فصل 1399- 1400 این تیم را همراهی خواهد نمود
علیرضا وفایی فصل گذشته بعنوان کاپیتان محمد سیما قم بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشت و همراه با تیم ملی فوتسال عناوین متعدد بین المللی از جمله مقام سومی جهان را دارد