باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند از زحمات یکساله حمید بیغم بعنوان سکان دار تیم فوتسال این باشگاه در فصل 98_99 تقدیر بعمل آورد، بدون شک زحمات این مربی با اخلاق برای مجموعه گیتی پسند برای هیچ کس پوشیده نیست و امیدواریم نامبرده در تمام مراحل زندگی و کاری موفق و پیروز باشد