به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در پی خبر احتمال بازگشت سپهر محمدی به گیتی پسند، محمد حسین عراقی زاده قائم مقام این باشگاه گفت: سپهر محمدی بازیکن گازپروم روسیه می باشد و تحت قرارداد آن باشگاه است و باشگاه گیتی پسند علیرغم همه زحمات سپهر محمدی در این باشگاه، هیچگاه به خود اجازه مذاکره با بازیکن دیگر تیم ها را نخواهد داد
وی افزود از آلکس فالکون دروازبان برزیلی گیتی پسند رضایت کامل داریم و از طرف امور بین الملل باشگاه در تدارک پیشنهادی تازه برای فصل بعد با وی هستیم و در صورت توافق با آلکس فالکون فصل بعد نیز وی درون دروازه گیتی پسند است