به گزارش پایگاه خبری باشگاه  سومین کلاس آموزشی کمیته های ورزشی واحد های مختلف گروه در سال جاری با همکاری واحد آموزش گروه و تعامل هیئت والیبال استان اصفهان، تحت عنوان بررسی قوانین مسابقات والیبال کارکنان برگزار گردید.در این کلاس که تعداد ۱۶ نفر نمایندگان واحد ها شرکت داشتند،ابتدا عنایت اله معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه در خصوص هدف از برگزاری کلاس و تشریح مرحله نهایی مسابقات ورزشی کارکنان مطالب بیان داشتند،سپس جناب آقای سفیری دبیر کمیته داوران هیئت والیبال استان اصفهان ضمن تدریس قوانین اجرایی مسابقات رسمی والیبال چگونگی تطبیق قوانین رسمی با مسابقات کارکنان بررسی و موجب تصویب قوانین اجرایی ششمین دوره مسابقات والیبال کارکنان گردید.در پایان این کلاس با توجه به اعلام آمادگی ۵ تیم قطعی جهت حضور در مسابقات والیبال وبا ایجاد فرصت مجدد برای واحد هایی که احتمال حضورشان پیش بینی می گردید،که تا روز شنبه ۲۵'۸'۹۸ فرصت اعلام آمادگی نمایند،مقرر شد به هر تعداد تیم شرکت کننده، مسابقات در یک گروه وبه صورت دوره ایی برگزار و تیمهای برتر مسابقات پس از اتمام یک دور کامل مسابقات برگزیده خواهند شد.
شروع مسابقات از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱'۹'۹۸طبق برنامه ابلاغی باشگاه در سالن قدس کارگران اعلام گردید.