به احترام مخاطبین فحاشی هواداران اهوازی حذف شده و آماده ارسال به مراجع ذی صلاح است