عصر امروز در حاشیه تمرین تیم فوتسال گیتی پسند اولین کلاس پزشکی ورزشی برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال باشگاه برگزار شد