سازمان بسیج ورزشکاران انتخاب باشگاه گیتی پسند به عنوان بهترین باشگاه فوتسال ایران وهمچنین کسب
هفت عنوان تیمی و انفرادی که حاصل کار مسئولین و اعضاء محترم آن باشگاه میباشد را خدمت جناب آقای جنتی و جناب آقای عراقی زاده و کلیه اعضاء این گروه صنعتی تبریک عرض می نماید .
به امید توفیقات روزافزون .

سازمان بسیج ورزشکاران