به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز پنجم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد.
نتایج کامل هفته پنجم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد:
جمعه 12 شهریور - سالن عطشاران
صنایع شیمیایی ۳ فجر آتی لوله۱
رعد مونا پلیمر ۲ رعد اصفهان چالاک۱
گروه مکانیک ۲ سپهر پلیمر اسپادانا۳
باشگاه ۵ طاها آتی لوله۵