به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، مدیریت و کارکنان باشگاه گیتی پسند در بیانیه ای اقدام اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام را محکوم کرند.
در این بیانیه آمده است: اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو در هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص)، جلوه ای دیگر از دشمنی عمیق و کینه توزی دشمنان اسلام و بنگاه های رسانه ای غرب را به تصویر کشید.
این حرکت ضد انسانی که معارض با اصول و قواعد پذیرفته شده اخلاقی در تمامی ادیان بشری است و ریشه در ذات پلید صهیونیسم بین المللی دارد، نشانگر اسلام هراسی و عجز توهین کنندگان در مقابله منطقی با اسلام است که نه تنها نتوانسته موجب تحقیر مسلمانان جهان گردد، بلکه بیش از پیش ابعاد فراگیر و جهان شمولی پیام های بی زنگار آئین پاک محمدی را نمایان می سازد.
هتک مقدسات مسلم بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، نه تنها توهین به اسلام عزیز، که توهین به همه ادیان الهی است.
همچنین روز گذشته تیم فونبال گیتی پسند در محکومیت این اقدام موهن با حمل پلاکاردهای نام مقدس پیامبر اعظم (ص) اعلام انزجار خود را از این حرکت نشان دادند.