به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، ششمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵'۱۰'۹۸به میزبانی شرکت اصفهان چالاک در سالن کنفرانس گروه تشکیل گردید.در این جلسه پس از استماع گزارش فعالیت های انجام شده در ۹ ماهه سال جاری ،حضور بیش از ۱۹۰۰۰ نفر از پرسنل وخانواده های وابسته در برنامه های ورزش همگانی اعلام گردید .با توجه به ادامه فعالیت ها ،پیش بینی می گردد آمار افراد شرکت کننده در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۵۰۰۰ نفر برسد.در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص کیفیت بخشی فعالیت ها در سال ۱۳۹۹ مطرح گردید که مقرر شد با مطالعه لازم در صورت تایید ،به تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ اضافه گردد.در این جلسه مصوب گردید مراسم پایانی تقدیر از برترین های فعالیت ها در روز پنجشنبه ۲۴'۱۱'۹۸ برگزار گردد.تهیه فرم نظر سنجی فعالیت ها از نظر کارکنان و خانواده ها از دیگر مصوبات جلسه مذکور بود.