به گزارش پایگاه خبری باشگاه دومین هفته از برگزاری کلاس های آموزشی اعضاء کمیته های ورزشی واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند  از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه۱۸'۱۰'۹۷ با همکاری مدیریت واحد آموزش گروه و مدیران ارجمند واحد ها برگزار گردید.در این روز جناب آقای دکتر روشنفکر مدیریت پزشکی باشگاه و متخصص پزشکی ورزشی در حوزه شناخت آسیب ها ی ورزشی، چگونگی برخورد مناسب در پیشگیری از وقوع حوادث ورزشی ، مراقبت های مربوطه،تغذیه ورزشکاران در مراحل مختلف قبل،حین وبعد از فعالیت های ورزشی مطالب ارائه نمودند.عنایت اله معشوری در حوزه طراحی فعالیت های ورزشی کارکنان و ارائه راهکار های مناسب در کیفیت بخشی فعالیت ها و آشنایی نمایندگان حاضر در کلاس با مقدمات طراحی و بکار گیری صحیح وبه موقع از انواع جداول ورزشی مطالبی بیان نمودند.به درخواست شرکت کنندگان مقرر شد با بررسی های همه جانبه، در برگزاری کلاس های آموزشی ورزشی برنامه ریز ی های بیشتری صورت پذیرد.