مرحله نهایی مسابقات ضربه آزاد گل کوچک کارکنان گروه از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۸'۹'۹۷در شرکت دیتا پلیمر به میزبانی مونا پلیمر آغاز گردید.در این مرحله تعدا د ۹۳ نفر در قالب ۳۱ تیم از ۱۴ شرکت حضور داشتند.در پایان این رقابت ها افراد مشروحه زیر به رتبه های برتر مسابقات دست یافتند:
تیم اصغر هادی ،جمال شعبانی،علیرضا حیدری از شرکت آتی قطعه سپاهان با مجموع ۸۳۰ امتیاز مقام اول.
تیم امیر ایزدی،حمید نیک فرد،محمد رضا دستگردی از شرکت آذین لوله با ۸۱۵ امتیاز  مقام دوم.
تیم محمد هاشمی،محمد حیدری،اسماعیل هارونی از شرکت کیمیا جاوید ، و تیم بشیر عالی پور،ناصر یادگاری،سید محمد هاشمی از شرکت اصفهان چالاک با۷۹۵ امتیاز مشترکا" مقام سوم را کسب نمودند.جهت اطلاع شرکت کنندگان نفرات برتر در کسب امتیازات انفرادی فقط جهت اطلاع شرکت کنندگان به شرح زیر معرفی می گردند.
آقایان هارونی از سروش صنعت،بشیر عالی پور از اصفهان چالاک،محمد توکلی از سپهر پلیمر با ۳۳۵ امتیاز