به گزارش پایگاه خبری باشگاه با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند و معاونت اداری و منابع انسانی گروه مسابقات کارکنان گیتی پسند در رشته های مختلف و در شرکت ها و دفاتر این گروه جهت ترویج کارکنان به فعالیت های ورزشی در جریان است 

از این رو مسابقات دارت ویژه کارکنان برج آزاد امروز برگزار شد

در این مسابقات آقایان احمد رضا سیچانی ، حمید رضا والهی ، محمد جواد عسگری ، جاوید یوسفی ، محمد مقرب و حامد پیغله به ترتیب عنوان های اول تا ششم را بدست آورند

جهت مشاهده تصاویر مسابقات دارت می توانید بر روی اینجا کلیک نماید