به گزارش پایگاه خبری باشگاه مرحله دوم مسابقات تفریحی ورزشی مدیران گروه از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۵'۶'۹۷ به میزبانی شرکت مونا پلیمر برگزار گردید
 در این مسابقات و در مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز مدیران که با حضور چهار نفر برتر از مرحله اول در ابتدا برگزار شد آقایان غفرالهی از دفتر،حمید زمانی از مونا پلیمر به ترتیب مقامهای اول ودوم و آقایان علیر ضا قربانی از مونا پلیمر و سینا حقیقی از آبنوس مشترکا"رتبه سوم را بدست آوردند.
مسابقات پرتاب توپ بسکتبال با حضور ۵۸ نفر برگزار و افراد زیر بالترین امتیازات را کسب نمودند:
مجتبی ندیمی از روابط عمومی با ۱۹۵ امتیاز.
مصطفی امینی از آذین لوله با ۱۵۰ امتیاز.
سید محسن موسوی از آتی لوله با ۱۵۰ امتیاز.
مجتبی آقا لر از سروش صنعت با ۱۳۵
حمید رضا زرنگار از اصفهان چالاک با ۱۳۵ امتیاز
محمد جواد جان نثاری از سپهر قوم با ۱۳۵ امتیاز.
مسابقات ضربه آزاد گل کوچک با حضور۶۲ نفر برگزار و افراد برتر به شرح زیر معرفی گردیدند:
مهدی داودی از انبار محصول با ۴۵۰ امتیاز
محمد رضا رجایی از فا وا با ۴۴۰ امتیاز
مجتبی آقا لر از سروش صنعت با ۴۰۰ امتیاز
محمد کرمی از معاونت اداری و نیروی انسانی با ۳۹۰ امتیاز
محمود صفدری از کیمیا جاوید با ۳۶۰ امتیاز
امیر حسین انصاری پور از انبار محصول با ۳۶۰ امتیاز
حمید زمانی از مونا پلیمر با ۳۶۰ امتیاز.
در جریان این فعالیت ها هدایای قرعه کشی همایش کوه پیمایی و مرحله اول مسابقات مدیران اهدایی از جانب باشگاه و معاونت اداری و نیروی انسانی به آنان اهدا گردید.