به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس برنامه روز جمعه 2 شهریور ماه چهار دیدار در هفته چهارم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند برگزار خواهد شد

صنایع فلزی-آذین لوله سپاهان ساعت 16

دفتر اصفهان – اصفهان چالاک ساعت 17

مونا پلیمر – طاها آتی لوله ساعت 18

سپهر پلیمر – کیمیا جاوید ساعت 19

این مسابقات در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار می شود