به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، ورزش کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند در روز جمعه مورخ 1/4/97 از ساعت 8:30 الی 14:30 در محل باغ بانوان طلوع برای همکاران گروه اقدام به برگزاری اردو با هدف ترویج مهارت های زندگی برای تعامل خانوادگی تحت عنوان یک روز شاد با خانواده می کند

در این اردو بازی ها ، مسابقات تفریحی ، برنامه های آموزشی ، کاشت گل و گیاه قرار است انجام شود