لیگ برتر فوتسال فصل 99-98

هفته اول

پنج شنبه, 13 تیر 1398 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان4 : 7مس سونگون تبریز
4:7
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه4 : 6ملی حفاری اهواز
4:6
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 3آذرخش بندرعباس
1:3
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین6 : 3فرش آرا مشهد
6:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 0سوهان محمد سیما قم
3:0
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری0 : 4سن ایچ ساوه
0:4
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 14 تیر 1398 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 3هایپر شاهین شهر
3:3
هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر

هفته دوم

چهارشنبه, 19 تیر 1398 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 0گیتی پسند اصفهان
3:0
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 0ستارگان ورامین
7:0
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر3 : 3اهورا بهبهان
3:3
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 0شاهین کرمانشاه
3:0
شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 0لبنیات ارژن شیراز
5:0
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2سن ایچ ساوه
1:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
چهارشنبه, 19 تیر 1398 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 6شهروند ساری
3:6
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته سوم

سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 3فرش آرا مشهد
3:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 3مقاومت کرج
2:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 2مس سونگون تبریز
3:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه1 : 4سوهان محمد سیما قم
1:4
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین1 : 1هایپر شاهین شهر
1:1
هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان10 : 2آذرخش بندرعباس
10:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
سه شنبه, 25 تیر 1398 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان7 : 1ملی حفاری اهواز
7:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته چهارم

یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
- : -
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 30 تیر 1398 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه

هفته پنجم

جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
- : -
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
- : -
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه
- : -
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 04 مرداد 1398 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته ششم

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 18:00 هایپر شاهین شهر
هایپر شاهین شهر
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 شاهین کرمانشاه
شاهین کرمانشاه
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 11 مرداد 1398 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
صفحه 1 از 1
1

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند