لیگ برتر فوتسال فصل 1399 -1400

هفته اول دور مقدماتی

چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 منصوری قرچک
منصوری قرچک
منصوری قرچک4 : 7گیتی پسند اصفهان
4:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم3 : 3کراپ الوند
3:3
کراپ الوند
کراپ الوند
چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2اهورا بهبهان
1:2
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان

هفته دوم دور مقدماتی

سه شنبه, 02 دی 1399 15:30 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 0منصوری قرچک
2:0
منصوری قرچک
منصوری قرچک
سه شنبه, 02 دی 1399 15:30 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج5 : 5شهروند ساری
5:5
شهروند ساری
شهروند ساری
سه شنبه, 02 دی 1399 17:30 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 3فردوس قم
3:3
فردوس قم
فردوس قم

هفته سوم دور مقدماتی

یکشنبه, 07 دی 1399 15:30 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4کراپ الوند
4:4
کراپ الوند
کراپ الوند
یکشنبه, 07 دی 1399 15:30 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم5 : 1اهورا بهبهان
5:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 07 دی 1399 15:30 منصوری قرچک
منصوری قرچک
منصوری قرچک0 : 3مقاومت کرج
0:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته چهارم دور مقدماتی

جمعه, 12 دی 1399 15:15 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 3کراپ الوند
4:3
کراپ الوند
کراپ الوند
جمعه, 12 دی 1399 15:30 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 0فردوس قم
3:0
فردوس قم
فردوس قم
جمعه, 12 دی 1399 15:30 منصوری قرچک
منصوری قرچک
منصوری قرچک5 : 3شهروند ساری
5:3
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته پنجم دور مقدماتی

پنج شنبه, 18 دی 1399 15:30 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم1 : 4منصوری قرچک
1:4
منصوری قرچک
منصوری قرچک
پنج شنبه, 18 دی 1399 15:30 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند5 : 0اهورا بهبهان
5:0
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 18 دی 1399 15:30 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4گیتی پسند اصفهان
4:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته ششم دور مقدماتی

چهارشنبه, 24 دی 1399 15:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
چهارشنبه, 24 دی 1399 15:00 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
چهارشنبه, 24 دی 1399 15:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج4 : 2کراپ الوند
4:2
کراپ الوند
کراپ الوند

هفته هفتم دور مقدماتی

سه شنبه, 30 دی 1399 15:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 1اهورا بهبهان
2:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
سه شنبه, 30 دی 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان1 : 5مقاومت کرج
1:5
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 30 دی 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند3 : 2منصوری قرچک
3:2
منصوری قرچک
منصوری قرچک

هفته هشتم دور مقدماتی

یکشنبه, 05 بهمن 1399 15:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان5 : 1مقاومت کرج
5:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
یکشنبه, 05 بهمن 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان2 : 1منصوری قرچک
2:1
منصوری قرچک
منصوری قرچک
یکشنبه, 05 بهمن 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند5 : 3فردوس قم
5:3
فردوس قم
فردوس قم

هفته نهم دور مقدماتی

جمعه, 17 بهمن 1399 15:00 منصوری قرچک
منصوری قرچک
منصوری قرچک2 : 2اهورا بهبهان
2:2
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 17 بهمن 1399 15:00 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 17 بهمن 1399 15:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 5مقاومت کرج
4:5
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته دهم دور مقدماتی

پنج شنبه, 23 بهمن 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 23 بهمن 1399 15:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان1 : 1فردوس قم
1:1
فردوس قم
فردوس قم
پنج شنبه, 23 بهمن 1399 15:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1منصوری قرچک
3:1
منصوری قرچک
منصوری قرچک

هفته یازدهم دور مقدماتی

سه شنبه, 28 بهمن 1399 15:00 فردوس قم
فردوس قم
فردوس قم6 : 5مقاومت کرج
6:5
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 28 بهمن 1399 15:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری8 : 2منصوری قرچک
8:2
منصوری قرچک
منصوری قرچک
سه شنبه, 28 بهمن 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند2 : 2گیتی پسند اصفهان
2:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دوازدهم دور مقدماتی

دوشنبه, 04 اسفند 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 3شهروند ساری
4:3
شهروند ساری
شهروند ساری
دوشنبه, 04 اسفند 1399 15:00 منصوری قرچک
منصوری قرچک
منصوری قرچک5 : 2فردوس قم
5:2
فردوس قم
فردوس قم
دوشنبه, 04 اسفند 1399 15:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2کراپ الوند
2:2
کراپ الوند
کراپ الوند

هفته سیزدهم دور مقدماتی

شنبه, 09 اسفند 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
شنبه, 09 اسفند 1399 15:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
فردوس قم
فردوس قم
شنبه, 09 اسفند 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته چهاردهم دور مقدماتی

جمعه, 15 اسفند 1399 15:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 اسفند 1399 15:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 15 اسفند 1399 15:00 منصوری قرچک
منصوری قرچک
- : -
کراپ الوند
کراپ الوند
صفحه 1 از 1
1

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند