تکلیف حضور یا عدم حضور دسیو بازیکن برزیلی تیم گیتی پسند در بازی های آینده فردا مشخص خواهد شد.