علي جنتي گفت: سهرابي به رغم اينكه داور بين المللي فوتسال است اما سومين بار است كه در مصاف با حريفان به گيتي پسند ضربه مي زند.