به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بر اساس دستور مدیر عامل محترم گروه صنایع گیتی پسند در مسیر توجه به توسعه سلامتی و نشاط کارکنان و تقویم سالیانه ورزش کارکنان باشگاه از روز دوشنبه 6 تیر ماه از ساعت 20:30 الی 21:45 شنا تفریحی ویژه پدران و پسران کارکنان شاغل گروه تا پایان سال در استخر مرواید واقع در خیابان هشت بهشت شرقی جنب ورزشگاه خرازی برگزار می شود.
کلیه پرسنل گروه صنایع گیتی پسند می توانند با هماهنگی مدیریت اداری شرکت و دفاتر خود در این طرح طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی ورزش کارکنان باشگاه در فعالیت مذکور شرکت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر رابطین ورزشی واحد های مختلف می توانند با داخلی 3597 مدیریت ورزش کارکنان باشگاه در تماس باشند.