جلسه امروز هیات رئیسه فوتسال با حضور میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال، حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال ، آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال و آقایان علیرضا جنتی، حامد نجفی، حسین باجیوند، محمدرضا غفاری اعضا هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال