به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باشگاه گیتی پسند جهت حضور در مسابقات فوتسال جوانان استان اصفهان و لیگ برتر کشور از بازیکنان مستعد استان اصفهان تست گیری بعمل می آورد.

زمان روز شنبه ، یکشنبه و دوشنبه 25 ، 26 ، 27 دی ماه 

مکان : سالن پیروزی اصفهان

ساعت : 17:00

داشتن کارت بیمه ورزشی ، ماسک و البسه ورزشی الزامی است.