لیگ برتر هندبال فصل 1401

هفته اول

شنبه, 09 مهر 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین32 : 23پیکان خراسان
32:23
پیکان خراسان
پیکان خراسان
شنبه, 09 مهر 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان25 : 25رعد پدافند البرز
25:25
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
شنبه, 09 مهر 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 38صنعت مس کرمان
29:38
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان26 : 21زغال سنگ طبس
26:21
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز22 : 25نفت و گاز گچساران
22:25
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 26گیتی پسند اصفهان
35:26
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دوم

جمعه, 15 مهر 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان25 : 34زاگرس اسلام آباد غرب
25:34
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران20 : 39سپاهان
20:39
سپاهان
سپاهان
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان22 : 24فولاد سپاهان نوین
22:24
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس30 : 23رعد پدافند البرز
30:23
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی24 : 23نخلستان دشتستان
24:23
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان38 : 29پرواز هوانیروز
38:29
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته سوم

یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز30 : 20پیکان خراسان
30:20
پیکان خراسان
پیکان خراسان
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز30 : 29نفت و گاز گچساران
30:29
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان36 : 20صنعت مس کرمان
36:20
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین23 : 31نیروی زمینی شهید شاملی
23:31
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 33گیتی پسند اصفهان
29:33
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان23 : 23زغال سنگ طبس
23:23
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس

هفته چهارم

جمعه, 06 آبان 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 19زاگرس اسلام آباد غرب
35:19
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان37 : 30رعد پدافند البرز
37:30
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان20 : 26سپاهان
20:26
سپاهان
سپاهان
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران28 : 24زغال سنگ طبس
28:24
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین30 : 27نخلستان دشتستان
30:27
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان34 : 31پرواز هوانیروز
34:31
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته پنجم

پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان38 : 34نفت و گاز گچساران
38:34
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 28فولاد سپاهان نوین
29:28
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس26 : 34صنعت مس کرمان
26:34
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز34 : 41نیروی زمینی شهید شاملی
34:41
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز22 : 21پیکان خراسان
22:21
پیکان خراسان
پیکان خراسان
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان38 : 33گیتی پسند اصفهان
38:33
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته ششم

چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان33 : 25رعد پدافند البرز
33:25
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین27 : 20پرواز هوانیروز
27:20
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی27 : 27سپاهان
27:27
سپاهان
سپاهان
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان24 : 27زغال سنگ طبس
24:27
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان33 : 25نفت و گاز گچساران
33:25
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 29نخلستان دشتستان
29:29
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان

هفته هفتم

سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان31 : 35صنعت مس کرمان
31:35
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز30 : 29زاگرس اسلام آباد غرب
30:29
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران29 : 30پیکان خراسان
29:30
پیکان خراسان
پیکان خراسان
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان25 : 21فولاد سپاهان نوین
25:21
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس35 : 30گیتی پسند اصفهان
35:30
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز28 : 44نیروی زمینی شهید شاملی
28:44
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی

هفته هشتم

یکشنبه, 13 آذر 1401 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان35 : 27نفت و گاز گچساران
35:27
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز21 : 31نخلستان دشتستان
21:31
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان24 : 35صنعت مس کرمان
24:35
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب27 : 33سپاهان
27:33
سپاهان
سپاهان
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین39 : 33رعد پدافند البرز
39:33
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی26 : 25زغال سنگ طبس
26:25
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس

هفته نهم

جمعه, 18 آذر 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران30 : 38نیروی زمینی شهید شاملی
30:38
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 29فولاد سپاهان نوین
28:29
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان40 : 23پرواز هوانیروز
40:23
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز29 : 33زاگرس اسلام آباد غرب
29:33
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان25 : 25گیتی پسند اصفهان
25:25
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان25 : 31پیکان خراسان
25:31
پیکان خراسان
پیکان خراسان

هفته دهم

پنج شنبه, 13 بهمن 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
- : -
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
پنج شنبه, 13 بهمن 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
- : -
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
- : -
نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
پیکان خراسان
پیکان خراسان
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
- : -
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
- : -
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس

هفته یازدهم

چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 نخلستان دشتستان
نخلستان دشتستان
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
- : -
سپاهان
سپاهان
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
- : -
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
- : -
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
- : -
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
- : -
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
صفحه 1 از 1
1
محل تبلیغات