لیگ برتر هندبال فصل 1402

هفته اول

دوشنبه, 13 شهریور 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران10 : 0سپاهان نوین
10:0
سپاهان نوین
سپاهان نوین
دوشنبه, 13 شهریور 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان20 : 25صنعت مس کرمان
20:25
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
دوشنبه, 13 شهریور 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت36 : 41پلیمر خلیج فارس خرم آباد
36:41
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
دوشنبه, 13 شهریور 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان27 : 27زغال سنگ طبس
27:27
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
دوشنبه, 13 شهریور 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک22 : 34نیروی زمینی شهید شاملی
22:34
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
دوشنبه, 13 شهریور 1402 18:30 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز24 : 27سپاهان
24:27
سپاهان
سپاهان

هفته دوم

شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 24پیکان خراسان
28:24
پیکان خراسان
پیکان خراسان
شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی32 : 22سپاهان نوین
32:22
سپاهان نوین
سپاهان نوین
شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان27 : 21آلومینیوم اراک
27:21
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد34 : 35گیتی پسند اصفهان
34:35
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت24 : 29نفت و گاز گچساران
24:29
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
شنبه, 18 شهریور 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان32 : 20پرواز هوانیروز
32:20
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته سوم

دوشنبه, 15 آبان 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان30 : 23فراز بام دهدشت
30:23
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
دوشنبه, 15 آبان 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان27 : 30پلیمر خلیج فارس خرم آباد
27:30
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
دوشنبه, 15 آبان 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک21 : 31صنعت مس کرمان
21:31
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
دوشنبه, 15 آبان 1402 18:30 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز26 : 34زغال سنگ طبس
26:34
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
سه شنبه, 16 آبان 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین19 : 25سپاهان
19:25
سپاهان
سپاهان
سه شنبه, 16 آبان 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران0 : 10نیروی زمینی شهید شاملی
0:10
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی

هفته چهارم

دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس32 : 26آلومینیوم اراک
32:26
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان31 : 23نفت و گاز گچساران
31:23
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت24 : 25پیکان خراسان
24:25
پیکان خراسان
پیکان خراسان
دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد33 : 31پرواز هوانیروز
33:31
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان25 : 27نیروی زمینی شهید شاملی
25:27
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
دوشنبه, 22 آبان 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان24 : 20سپاهان نوین
24:20
سپاهان نوین
سپاهان نوین

هفته پنجم

دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز32 : 30فراز بام دهدشت
32:30
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین19 : 24زغال سنگ طبس
19:24
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک19 : 27پلیمر خلیج فارس خرم آباد
19:27
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی26 : 29صنعت مس کرمان
26:29
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان21 : 31گیتی پسند اصفهان
21:31
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
دوشنبه, 29 آبان 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران23 : 23سپاهان
23:23
سپاهان
سپاهان

هفته ششم

دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان25 : 25نفت و گاز گچساران
25:25
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان27 : 26سپاهان
27:26
سپاهان
سپاهان
دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان35 : 32پرواز هوانیروز
35:32
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس16 : 19نیروی زمینی شهید شاملی
16:19
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت23 : 31آلومینیوم اراک
23:31
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
دوشنبه, 06 آذر 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد33 : 23سپاهان نوین
33:23
سپاهان نوین
سپاهان نوین

هفته هفتم

دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین23 : 21فراز بام دهدشت
23:21
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی31 : 27پلیمر خلیج فارس خرم آباد
31:27
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک26 : 29گیتی پسند اصفهان
26:29
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان23 : 22زغال سنگ طبس
23:22
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران26 : 28صنعت مس کرمان
26:28
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
دوشنبه, 13 آذر 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز25 : 32پیکان خراسان
25:32
پیکان خراسان
پیکان خراسان

هفته هشتم

یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز32 : 35نفت و گاز گچساران
32:35
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس22 : 23صنعت مس کرمان
22:23
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان33 : 21آلومینیوم اراک
33:21
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد23 : 27سپاهان
23:27
سپاهان
سپاهان
یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان22 : 17سپاهان نوین
22:17
سپاهان نوین
سپاهان نوین
یکشنبه, 15 بهمن 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت27 : 36نیروی زمینی شهید شاملی
27:36
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی

هفته نهم

جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک29 : 22پرواز هوانیروز
29:22
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان33 : 24پلیمر خلیج فارس خرم آباد
33:24
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران22 : 20زغال سنگ طبس
22:20
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان33 : 22فراز بام دهدشت
33:22
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی25 : 21گیتی پسند اصفهان
25:21
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 20 بهمن 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین26 : 23پیکان خراسان
26:23
پیکان خراسان
پیکان خراسان

هفته دهم

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان29 : 32نیروی زمینی شهید شاملی
29:32
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک21 : 24نفت و گاز گچساران
21:24
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 16:00 فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت29 : 30صنعت مس کرمان
29:30
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد25 : 30زغال سنگ طبس
25:30
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز20 : 24سپاهان نوین
20:24
سپاهان نوین
سپاهان نوین
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 18:30 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان19 : 18سپاهان
19:18
سپاهان
سپاهان

هفته یازدهم

دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران19 : 24پلیمر خلیج فارس خرم آباد
19:24
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس34 : 19فراز بام دهدشت
34:19
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی37 : 33پرواز هوانیروز
37:33
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان30 : 29گیتی پسند اصفهان
30:29
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان28 : 29پیکان خراسان
28:29
پیکان خراسان
پیکان خراسان
دوشنبه, 30 بهمن 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین28 : 27آلومینیوم اراک
28:27
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک

هفته دوازدهم

پنج شنبه, 10 اسفند 1402 13:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس22 : 23گیتی پسند اصفهان
22:23
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 10 اسفند 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
- : -
پیکان خراسان
پیکان خراسان
پنج شنبه, 10 اسفند 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
سپاهان نوین19 : 20نفت و گاز گچساران
19:20
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
پنج شنبه, 10 اسفند 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
- : -
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
پنج شنبه, 10 اسفند 1402 16:00 پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد32 : 30فراز بام دهدشت
32:30
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
پنج شنبه, 10 اسفند 1402 18:30 سپاهان
سپاهان
سپاهان34 : 21پرواز هوانیروز
34:21
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته سیزدهم

چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
- : -
فراز بام دهدشت
فراز بام دهدشت
چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
- : -
سپاهان
سپاهان
چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
- : -
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
- : -
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
چهارشنبه, 16 اسفند 1402 16:00 سپاهان نوین
سپاهان نوین
- : -
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
صفحه 1 از 1
1
محل تبلیغات