لیگ برتر هندبال فصل 1401

هفته اول

شنبه, 09 مهر 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین32 : 23پیکان خراسان
32:23
پیکان خراسان
پیکان خراسان
شنبه, 09 مهر 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 38صنعت مس کرمان
29:38
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان26 : 21زغال سنگ طبس
26:21
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 26گیتی پسند اصفهان
35:26
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 10 مهر 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز25 : 28نفت و گاز گچساران
25:28
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران

هفته دوم

جمعه, 15 مهر 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان25 : 34زاگرس اسلام آباد غرب
25:34
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران20 : 39سپاهان
20:39
سپاهان
سپاهان
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان22 : 24فولاد سپاهان نوین
22:24
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس30 : 23رعد پدافند البرز
30:23
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
جمعه, 15 مهر 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان38 : 29پرواز هوانیروز
38:29
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته سوم

یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز30 : 20پیکان خراسان
30:20
پیکان خراسان
پیکان خراسان
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز30 : 29نفت و گاز گچساران
30:29
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین23 : 31نیروی زمینی شهید شاملی
23:31
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 33گیتی پسند اصفهان
29:33
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 01 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان36 : 20صنعت مس کرمان
36:20
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان

هفته چهارم

جمعه, 06 آبان 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان34 : 31پرواز هوانیروز
34:31
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران28 : 24زغال سنگ طبس
28:24
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 19زاگرس اسلام آباد غرب
35:19
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان37 : 30رعد پدافند البرز
37:30
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
جمعه, 06 آبان 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان20 : 26سپاهان
20:26
سپاهان
سپاهان

هفته پنجم

پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 28فولاد سپاهان نوین
29:28
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس26 : 34صنعت مس کرمان
26:34
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز34 : 41نیروی زمینی شهید شاملی
34:41
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز22 : 21پیکان خراسان
22:21
پیکان خراسان
پیکان خراسان
پنج شنبه, 12 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان38 : 33گیتی پسند اصفهان
38:33
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته ششم

چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان33 : 25رعد پدافند البرز
33:25
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین27 : 20پرواز هوانیروز
27:20
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی27 : 27سپاهان
27:27
سپاهان
سپاهان
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان24 : 27زغال سنگ طبس
24:27
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
چهارشنبه, 18 آبان 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان33 : 32نفت و گاز گچساران
33:32
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران

هفته هفتم

سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز30 : 29زاگرس اسلام آباد غرب
30:29
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران29 : 30پیکان خراسان
29:30
پیکان خراسان
پیکان خراسان
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان25 : 21فولاد سپاهان نوین
25:21
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس35 : 30گیتی پسند اصفهان
35:30
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 24 آبان 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز28 : 44نیروی زمینی شهید شاملی
28:44
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی

هفته هشتم

یکشنبه, 13 آذر 1401 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان35 : 27نفت و گاز گچساران
35:27
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان24 : 35صنعت مس کرمان
24:35
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب27 : 33سپاهان
27:33
سپاهان
سپاهان
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین39 : 33رعد پدافند البرز
39:33
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
یکشنبه, 13 آذر 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی26 : 25زغال سنگ طبس
26:25
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس

هفته نهم

جمعه, 18 آذر 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران30 : 38نیروی زمینی شهید شاملی
30:38
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 29فولاد سپاهان نوین
28:29
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز29 : 33زاگرس اسلام آباد غرب
29:33
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان40 : 23پرواز هوانیروز
40:23
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
جمعه, 18 آذر 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان25 : 25گیتی پسند اصفهان
25:25
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دهم

پنج شنبه, 13 بهمن 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز30 : 28رعد پدافند البرز
30:28
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
پنج شنبه, 13 بهمن 1401 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین31 : 26نفت و گاز گچساران
31:26
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان33 : 29پیکان خراسان
33:29
پیکان خراسان
پیکان خراسان
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی28 : 27صنعت مس کرمان
28:27
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
جمعه, 14 بهمن 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب25 : 30زغال سنگ طبس
25:30
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس

هفته یازدهم

چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز29 : 37سپاهان
29:37
سپاهان
سپاهان
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان25 : 36نیروی زمینی شهید شاملی
25:36
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 26پرواز هوانیروز
28:26
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان28 : 27فولاد سپاهان نوین
28:27
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
چهارشنبه, 19 بهمن 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران28 : 26زاگرس اسلام آباد غرب
28:26
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب

هفته دوازدهم

چهارشنبه, 26 بهمن 1401 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران33 : 26پرواز هوانیروز
33:26
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
چهارشنبه, 26 بهمن 1401 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان10 : 0زاگرس اسلام آباد غرب
10:0
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
چهارشنبه, 26 بهمن 1401 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان27 : 26نیروی زمینی شهید شاملی
27:26
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
چهارشنبه, 26 بهمن 1401 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان19 : 20فولاد سپاهان نوین
19:20
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
چهارشنبه, 26 بهمن 1401 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس21 : 32سپاهان
21:32
سپاهان
سپاهان

هفته سیزدهم

دوشنبه, 01 اسفند 1401 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز34 : 35زغال سنگ طبس
34:35
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
دوشنبه, 01 اسفند 1401 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان30 : 19نفت و گاز گچساران
30:19
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
دوشنبه, 01 اسفند 1401 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب29 : 28پیکان خراسان
29:28
پیکان خراسان
پیکان خراسان
سه شنبه, 02 اسفند 1401 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز31 : 40صنعت مس کرمان
31:40
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان

هفته چهاردهم

سه شنبه, 15 فروردين 1402 20:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی30 : 27فولاد سپاهان نوین
30:27
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
سه شنبه, 15 فروردين 1402 20:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران24 : 23رعد پدافند البرز
24:23
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
سه شنبه, 15 فروردين 1402 20:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان37 : 21زاگرس اسلام آباد غرب
37:21
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
سه شنبه, 15 فروردين 1402 20:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان23 : 26سپاهان
23:26
سپاهان
سپاهان
سه شنبه, 15 فروردين 1402 20:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان28 : 24پرواز هوانیروز
28:24
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز

هفته پانزدهم

یکشنبه, 20 فروردين 1402 19:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز28 : 36گیتی پسند اصفهان
28:36
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 20 فروردين 1402 20:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز26 : 36صنعت مس کرمان
26:36
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
یکشنبه, 20 فروردين 1402 20:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان36 : 29پیکان خراسان
36:29
پیکان خراسان
پیکان خراسان
یکشنبه, 20 فروردين 1402 20:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب34 : 38نیروی زمینی شهید شاملی
34:38
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
دوشنبه, 21 فروردين 1402 20:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس30 : 29نفت و گاز گچساران
30:29
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران

هفته شانزدهم

جمعه, 25 فروردين 1402 20:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین31 : 26زاگرس اسلام آباد غرب
31:26
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
جمعه, 25 فروردين 1402 20:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان29 : 25زغال سنگ طبس
29:25
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
جمعه, 25 فروردين 1402 20:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی10 : 0پرواز هوانیروز
10:0
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
جمعه, 25 فروردين 1402 20:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان35 : 25رعد پدافند البرز
35:25
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
جمعه, 25 فروردين 1402 20:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان19 : 28سپاهان
19:28
سپاهان
سپاهان

هفته سیزدهم

سه شنبه, 29 فروردين 1402 20:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین30 : 27گیتی پسند اصفهان
30:27
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هفدهم

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز33 : 35گیتی پسند اصفهان
33:35
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان27 : 31نیروی زمینی شهید شاملی
27:31
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران25 : 22صنعت مس کرمان
25:22
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 27پیکان خراسان
28:27
پیکان خراسان
پیکان خراسان
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز17 : 20فولاد سپاهان نوین
17:20
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین

هفته هجدهم

شنبه, 09 ارديبهشت 1402 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب35 : 34پرواز هوانیروز
35:34
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
شنبه, 09 ارديبهشت 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان24 : 27نفت و گاز گچساران
24:27
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
شنبه, 09 ارديبهشت 1402 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین22 : 26سپاهان
22:26
سپاهان
سپاهان
شنبه, 09 ارديبهشت 1402 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان39 : 30زغال سنگ طبس
39:30
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
شنبه, 09 ارديبهشت 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 32رعد پدافند البرز
35:32
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز

هفته نوزدهم

پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان32 : 26پیکان خراسان
32:26
پیکان خراسان
پیکان خراسان
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان39 : 24زاگرس اسلام آباد غرب
39:24
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران21 : 28گیتی پسند اصفهان
21:28
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1402 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز27 : 31فولاد سپاهان نوین
27:31
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس28 : 35نیروی زمینی شهید شاملی
28:35
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی

هفته بیستم

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 14:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان25 : 30صنعت مس کرمان
25:30
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین27 : 26زغال سنگ طبس
27:26
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب27 : 25رعد پدافند البرز
27:25
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی35 : 25نفت و گاز گچساران
35:25
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402 18:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز21 : 28سپاهان
21:28
سپاهان
سپاهان

هفته بیست و یکم

شنبه, 23 ارديبهشت 1402 16:00 پیکان خراسان
پیکان خراسان
پیکان خراسان30 : 29گیتی پسند اصفهان
30:29
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
شنبه, 23 ارديبهشت 1402 16:00 رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز38 : 26پرواز هوانیروز
38:26
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
شنبه, 23 ارديبهشت 1402 16:00 صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان10 : 0نیروی زمینی شهید شاملی
10:0
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
شنبه, 23 ارديبهشت 1402 16:00 زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس32 : 30زاگرس اسلام آباد غرب
32:30
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
شنبه, 23 ارديبهشت 1402 16:00 نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران25 : 25فولاد سپاهان نوین
25:25
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین

هفته بست و دوم

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 16:00 سپاهان
سپاهان
سپاهان40 : 32رعد پدافند البرز
40:32
رعد پدافند البرز
رعد پدافند البرز
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 16:00 پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز
پرواز هوانیروز38 : 33زغال سنگ طبس
38:33
زغال سنگ طبس
زغال سنگ طبس
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 16:00 نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی
نیروی زمینی شهید شاملی37 : 29پیکان خراسان
37:29
پیکان خراسان
پیکان خراسان
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 16:00 فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین
فولاد سپاهان نوین10 : 0صنعت مس کرمان
10:0
صنعت مس کرمان
صنعت مس کرمان
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 16:00 زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب
زاگرس اسلام آباد غرب34 : 32نفت و گاز گچساران
34:32
نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
صفحه 1 از 1
1
محل تبلیغات