سعید سلیمی: سرپرست سعید عقیلی : سرمربی مهدی عطایی : مربی یوسف عطایی : مربی پویا نوشادی : بدنساز سجاد نصیری : آنالیزور مجتبی استکی : تدارکات محمد مهدی حسین زاده : ماسور بازیکنان : شاهین توانان 10...

shoar 1400

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند