کادر فنی: سرپرست : نصرالله روشن فکر سرمربی : رسول کشانی مربی: پیمان صادقی تدارکات: علیرضا رهبران...

محل تبلیغات