اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال نونهالان گیتی پسند فصل 1400

کادر فنی: مدیر تیم : سید ولی الله طبائی مدیر تیم های پایه : رسول کشانی سرمربی: محمد علی مشفقی...

اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال خردسالان گیتی پسند فصل 1400 تیم ب

کادر فنی: مدیر تیم : سید ولی الله طبائی مدیر تیم های پایه : رسول کشانی سرمربی: محمد علی مشفقی...

اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال خردسالان گیتی پسند فصل 1400 تیم الف

کادر فنی: سید ولی الله طبائی- مدیر تیم رسول کشانی - مدیر تیم های پایه محمد علی مشفقی - سرمربی محمد...

محل تبلیغات