کادر فنی: سرپرست : نصرالله روشن فکر سرمربی : رسول کشانی مربی: پیمان صادقی تدارکات: علیرضا رهبران...

مدیر-بهزاد وقایع نگار سرمربی- کیوان صادقی مدیر اجرایی-نصر الله روشن فکر مربی-رسول کشانی مربی-...

کادر فنی: بهزاد وقایع نگار-سرپرست کیوان صادقی-سرمربی رسول کشانی-مربی ایمان جمالی-مربی حسین...

اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال نونهالان گیتی پسند فصل 1400

کادر فنی: مدیر تیم : سید ولی الله طبائی مدیر تیم های پایه : رسول کشانی سرمربی: محمد علی مشفقی...

اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال خردسالان گیتی پسند فصل 1400 تیم ب

کادر فنی: مدیر تیم : سید ولی الله طبائی مدیر تیم های پایه : رسول کشانی سرمربی: محمد علی مشفقی...

اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم هندبال خردسالان گیتی پسند فصل 1400 تیم الف

کادر فنی: سید ولی الله طبائی- مدیر تیم رسول کشانی - مدیر تیم های پایه محمد علی مشفقی - سرمربی محمد...

کادر فنی: بهزاد وقایع نگار-سرپرست حسین نقشینه-مدیر فنی رسول کشانی-سرمربی حسین نظری- مربی جواد...

محل تبلیغات