کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر مربی: مهدی محمدی مربی: امید ابراری نیا بدنساز:امیر هوشنگ مومنی آنالیزور: مجتبی مزروعی مدیر اجرائی : احمد شمس رضا نیکبخت: پزشک...
سرپرست :علی هواکشیان مدیر اجرایی: احمد رضا شمس سرمربی: وحید شمسایی مربی: محمد هاشم زاده مربی: مجید رئیسی مربی :سید حسین حسینی مربی:شهرام محمد خانی مربی: حمید مشیری تدارکات: مسعود زارعی پزشک: دکتر...
کادر فنی محسن قائدی: سرپرست احمد شمس: مدیر اجرایی حمید بیغم : سرمربی محمد علی آذرپرور: مربی مجتبی مزروعی: آنالیزور رضا نیکبخت: پزشک سید امیر هوشنگ مومنی:مربی بدنساز مسعود زارعین : تدارکات بازیکنان:...
کادر فنی : مهدی پاسبانی-سرپرست احمد شمس-مدیر اجرایی رضا لک-سرمربی سعید کشاورز-مربی بدنسازی محمد همدانی-مربی دروازبانان محسن قائدی-ماساژور رضا نیکبخت-پزشک رهام بویر احمدی-تدارکات مجتبی...

shoar 1400

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند