اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال بزرگسالان گیتی پسند سال1403

علی هواکشیان-مدیر محمد کشاورز-سرمربی احمد رضا شمس -مدیر اجرایی احمد پری آذر-مربی مهدی محمدی-مربی...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان مدیر اجرائی : احمد شمس سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان مدیر اجرائی : احمد شمس مدیر رسانه ای-جواد شریف سرمربی: محمد کشاورز...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر مربی: مهدی محمدی مربی: امید...

سرپرست :علی هواکشیان مدیر اجرایی: احمد رضا شمس سرمربی: وحید شمسایی مربی: محمد هاشم زاده مربی: مجید...

کادر فنی محسن قائدی: سرپرست احمد شمس: مدیر اجرایی حمید بیغم : سرمربی محمد علی آذرپرور: مربی مجتبی...

کادر فنی : مهدی پاسبانی-سرپرست احمد شمس-مدیر اجرایی رضا لک-سرمربی سعید کشاورز-مربی بدنسازی محمد...

محل تبلیغات