سید تقی موسوی - سرپرست علیرضا جعفری- سرمربی میثم ژیانمهر- مربی رضا امینی- مربی روح الله احمدی- پزشک علیرضا رهبران- تدارکات بازیکنان: سید جواد میر طبایی علیرضا خداشناس پوریا خرمن بیز ایلیاد هادی زاده...
کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر مربی: مهدی محمدی مربی: امید ابراری نیا بدنساز:امیر هوشنگ مومنی آنالیزور: مجتبی مزروعی مدیر اجرائی : احمد شمس رضا نیکبخت: پزشک...
مدیر فنی: رسول غفوری سرپرست: مجید قاسمی سرمربی: علی ناطقی مربی: عماد طورانی مربی گلر: اسماعیل گرامی پزشکیار: روح الله احمدی تدارکات: علیرضا رهبران بازیکنان: مهدی عبدالهی خسرو ابراهیمی محمدرضا رضوی...
احسان ابراهیمی- سرپرست سید مهدی حسینی -سرمربی علیرضا جعفری-مربی رضا امینی- مربی دکتر احمدی-پزشک علیرضا رهبران- تدارکات بازیکنان: امین ابراهیمی سید مهدی زمانی محمد علی پور فریدونی علیرضا جهانی فر...
سرپرست.سیدتقی موسوی سرمربی.حمزه یوسفی مربی مجید هاشمیان مربی دروازبان رضا امینی پزشک روح الله احمدی تدارکات علیرضا رهبران بازیکنان: مهدی مهدی خانی مسعود یوسف محمد هادی یوسفی محمد بیاتی سجاد موسوی...
سرپرست :علی هواکشیان مدیر اجرایی: احمد رضا شمس سرمربی: وحید شمسایی مربی: محمد هاشم زاده مربی: مجید رئیسی مربی :سید حسین حسینی مربی:شهرام محمد خانی مربی: حمید مشیری تدارکات: مسعود زارعی پزشک: دکتر...
کادر فنی 1.سید تقی موسوی =سرپرست 2.مهدی محمدی، سرمربی 3.علی ناطقی، مربی .4آرمان بالو، مربی دروازه بانها 5.روح الله احمدی، پزشک 6.رسول غفوری، مدیر فنی 7.علیرضا رهبران، تدارکات بازیکنان 8.حمید رضا...
کادر فنی: مجید قاسمی – سرپرست حمزه یوسفی – سرمربی حسام ورزنده- مربی آرمان بالو – مربی روح الله احمدی – پزشکیار علیرضا رهبران – تدارکات بازیکنان: سجاد موسوی خسرو ابراهیمی کیوان سرملی علی قربانیان...

shoar 1400

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند