سرپرست : مجید قاسمی مدیر فنی : رسول غفوری سرمربی-بهروز خادمی مربی-میثم ژیانمهر مربی-رضا امینی...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان مدیر اجرائی : احمد شمس سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر...

حاج عباس حسینی-سرپرست سرمربی-علیرضا دیانی مربی-احمد رضا عابدی مربی گلر-محمد سجاد محمدی...

کادر فنی سید تقی موسوی-سرپرست علی ناطقی- سرمربی علیرضا کمالی- مربی اسماعیل گرامی-مربی روح الله...

بهروز خادمی-سرمربی مجید قاسمی-سرپرست رسول غفوری-مدیر فنی حسام ورزنده-مربی فرید آقادادی-مربی روح...

سید تقی موسوی - سرپرست علیرضا جعفری- سرمربی میثم ژیانمهر- مربی رضا امینی- مربی روح الله احمدی-...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر مربی: مهدی محمدی مربی: امید...

مدیر فنی: رسول غفوری سرپرست: مجید قاسمی سرمربی: علی ناطقی مربی: عماد طورانی مربی گلر: اسماعیل...

محل تبلیغات