اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال بزرگسالان گیتی پسند سال1403

علی هواکشیان-مدیر محمد کشاورز-سرمربی احمد رضا شمس -مدیر اجرایی احمد پری آذر-مربی مهدی محمدی-مربی...

۱-سید تقی موسوی_مدیر ۲-مهدی محمدی___سرمربی ۳-اسماعیل رستمی_مربی ۴-محمد دهخدایی_مربی ۵-اسماعیل...

سیدتقی موسوی-مدیر امیر دیانی-سرمربی احمد سرائیان زاده-مربی مصطفی سلمانیان-مربی حسین محسنی-مربی...

مدیر تیم: مجید قاسمی سر مربی: علیرضا جعفری کمک مربی: امید درودی مربی دروازه‌بان‌: حسین سطوت...

مدیر تیم: مجید قاسمی سر مربی: احمد رضا عابدی کمک مربی: سید مجتبی محمدی مربی دروازه‌بان‌: داود صباغ...

سیدتقی موسوی(سرپرست) علیرضادیانی(سرمربی) حسین محسنی(مربی) مصطفی سلمانیان(مربی) احمدسرائیان...

کادر فنی : سرپرست: علی هواکشیان مدیر اجرائی : احمد شمس سرمربی: محمد کشاورز مربی: احمد پری آذر...

سید تقی موسوی - سرپرست علیرضا جعفری - سرمربی امید درودی - مربی رضا امینی - مربی روح الله احمدی -...

محل تبلیغات